ปลูกพืชระยะสั้น​

วันนี้นำวิธีปลูกขึ้นฉ่ายแบบลงดิน

การเตรียมดินสำหรับปลูกขึ้นฉ่าย

ควรยกแปลงดินที่ปลูกให้สูงกว่าปกติสักหน่อยเพื่อระบายน้ำ ผสมปุ๋ยหมักคละเคล้ากับดินให้เข้ากันให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้ดินอุดมด้วยธาตุอาหาร จากนั้นจึงรดน้ำแปลงปลูกด้วยฝักบัวตาถี่ ๆ บาง ๆ ให้ผิวดินมีความชุ่มชื้นขึ้นโดยปรับหน้าดินให้เรียบ

เนื่องจากเมล็ดขึ้นฉ่ายมีขนาดเล็กมาก ก่อนหว่านจึงต้องนำมาผสมทรายหยาบที่ร่อนแล้ว 1:3 ส่วน จากนั้นหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง ตบเมล็ดและทรายให้จมลงในแปลงดิน และรดน้ำให้ชุ่ม แล้วคลุมด้วยหนังสือพิมพ์หรือหญ้าแห้ง รดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 40 วัน เมื่อต้นงอกออกมาแข็งแรงดีแล้วจึงแยกต้นไปปลูกเป็นกอ กอละ 2-3 ต้น โดยปลูกให้ห่างกันกอละ 10-15 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ย

เลือกใช้ #น้ำยาเร่งราก 4×4 เพื่อบำรุงราก

ลำต้น ใบให้สมบูรณ์และป้องกันเชื้อรา

ปุ๋ยคอกใส่ทุกครั้งที่พรวนดิน