ปุ๋ยอินทรีย์เร่งดอก 4×4

ปุ๋ยอินทรีย์เร่งดอก 4×4

ปุ๋ยเร่งดอก ออกผลผลิตไว

 • ช่วยกระตุ้นการเกิดดอก เร่งสี เร่งดอก ออกผลใหญ่ ใบสวย
 • ช่วยพืชสะสมอาหาร ทำให้ขั้วเหนียว ลดปัญหาดอกร่วง ผลร่วง เพิ่มผลผลิต
 • ช่วยให้ ลูกดก ผลโต หัวใหญ่ รสชาติดี สีสวย ผิวสวย ลูกมีขนาดเท่ากัน ทำให้ขายได้ราคา
 • ช่วยกระตุ้นให้พืชโตเร็วและแข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ช่วยยืดอายุให้พืช ช่วยให้ต้นไม่โทรมเร็ว สร้างความสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ทำให้รากพืชดูดซึมได้มากขึ้น

คุณสมบัติ

 • เป็นสารช่วยในการเร่งดอก เร่งสี ของพืช
 • ให้ออกผลไวขึ้น
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 • ทำให้พืช ลูกดก ผลใหญ่
 • ใบสวย ออกดอกงาม

อัตราส่วนการใช้งาน กับพืชชนิด

ปุ๋ยอินทรีย์เร่งดอก Nano Organic 2 ฝา ต่อน้ำ 15 ลิตร

หมายเหตุ : พืชใบอ่อนบางชนิด เช่น สะระแหน่ พริก ใช้ปุ๋ยเร่งดอ

เทอร์โบพลัส 2 ฝา ต่อน้ำ 30 ลิตร เพื่อหลีกเลี่ยงอาการใบเหลือง

วิธีการใช้งาน : ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น ทุกๆ 7 วัน

 • สูตรทันใจ เร่งใบ เร่งดอก ออกผลผลิตไว
 • ปุ๋ยเร่งดอก ออกผลผลิตไว
 • พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ

เลือกสินค้าที่ต้องการ